office@elektroterapija.com +381 11 61 21 501

Sure Pro

 

Sure Pro je aparat koji pruža 14 programa dajući mogućnost tretiranja različitih kliničkih stanja kod urinarne i fekalne inkontinencije, oslobađanje bola u predelu donje karlice, jačanje mišića donje karlice, program za stimulaciju Nervusa Tibijalisa.

  • jednostavan za upotebu sa jasnim prikazom kako za stručna lica tako i za pacijente.
  • Potpuna kontrola pri podešavanju intenziteta terapije


Sure Pro koristi inovativnu pseudokonstantnu kontrolu struje od 1mA pri povećanju intenziteta što pruža potpun konfor pri tretmanu. Klinički dokazana efikasnost talasa kod Sure Pro.

Sure Pro koristi posebno prikladan oblik talasa specijalno dizajniranih za upotrbu na sluznici.
Klinička ispitivanja dokazala punu efikasnost.

Sure Pro pruža 14 programa dajući mogućnost tretiranja različitih stanja sa jasnim i jednostavnim prikazom načina upotrebe kako za stručna lica tako i za pacijente. Programi uključuju jačanje mišića donje karlice,tretiranje stanja stresne,urgentne i mešovite inkontinencije,oslobađanja bola u predelu male karlice, otklanjanje problrma fekalne inkontinencije, program za stimulaciju Nervus Tibialis radi oslobađanja Detrusor instabiliti kod urgentne i fekalne inkontinencije.

Sure Pro ima dva izvoda.Prateća oprema je baterija kao kod mobilnog telefona.

Sure Pro memorija pruža uvid u dnevnik rehabilitacije (prosečna jačina korišćenja u terapiji i dužina vremena upotrebe) u periodu od 90 dana.

 « Nazad

Health Care System

Tens

Transkutana nervna stimulacija (TENS) je neinvazivna, nemedikamentozna metoda za otklanjanje akutnog i hroničnog bola različitog porekla.

Elektro muskularna stimulacija

Elektro muskularna stimulacija (EMS) je opšte prihvaćana i dokazana metoda kod tretiranja mišićne povrede..

Interferentna stimulacija

Interferentna stimulacija (IF) pored otklanjanja bola utiče i na smanjenje otoka i zapaljenja.

Mikro struja

Mikrostruje su vrsta terapije u kojoj se vrlo niske struje šalju na nivou ćelije organizma.