office@elektroterapija.com +381 11 61 21 501

EMS je skraćenica za elektro mišićnu stimulaciju, široko korišćenu metodu koja se koristi godinama u rehabilitacionoj medicini i sportu. Ovom metodom se uspešno obnavlja i poboljšava tonus mišića. EMS se koristi u tretmanu medicinskih stanja koja uključuju gubitak mišićne mase. U sportu i fitnesu EMS se koristi kao dodatni deo konvencionalnog treninga u cilju stimulacije određene grupe mišića radi povećanja njihove jačine i efikasnosti, ili estetskog izgleda.

EMS uspešno razvija i definiše mišiće.
Različiti nivo kontrakcije mišića se postiže slanjem električnih impulsa različitog tipa u zavisnosti od izabranog programa. Ove kontrakcije reaktiviraju mišiće, povećavaju njihovu efikasnost i kondiciju. Ovo je značajno kod mišića koji iz bilo kog razloga nisu bili regularno korišćeni (atrofija mišića). Kod sporta je benefit jer povećava efekat treninga i poboljšava performans.
 

INDIKACIJE ZA PRIMENU EMS U MEDICINSKOJ REHABILITACIJI

 • neuromišićna facilitacija
 • mišićna redukcija
 • prevencija ili usporavanje atrofije
 • prevencija postoperativne slabosti mišića
 • smanjenje spasticiteta
 • održanje i povećanje pokretljivosti
 • trening kod parcijalnih perifernih nervnih oštećenja sa znacima za reinervaciju.
 • tretman kod skolioze.
   

PRIMENA EMS U SPORTU

 • mišićnog treninga da se poboljša izdržljivost
 • da pomogne jačanju određenog mišića ili grupe mišića u cilju postizanja željene promene u proporciji tela
 • sportski trening, zagrevanje, jačanje, povećanje snage, oporavak
 • rehabilitacija u slučaju sportskih povreda

Efekat delovanja EMS moguće je očekivati samo kod redovne primene. EMS ne zamenjuje regularno vežbanje ali je dobar kao dopunski deo.
 

NAČIN DELOVANJA

EMS se postiže i električnim impulsom, koji preko elektroda na površini kože stimuliše nerve, koji inervišu specifičnu grupu mišića. Mišići deluju različito zavisno od jačine, frekvence i pulsne širine električnog impulsa.

Mišić je izgrađen od dve vrste mišićnih vlakana:

 • crvenih - koji se sporije kontrahuju i rade pod aerobnim uslovima
 • belih - koji brže reaguju i sposobni su za anaerobni rad

Odnos belih i crvenih mišićnih vlakana zavisi od načina kako se mišići koriste. Mišićna vlakna mogu biti konvertovana iz jednog oblika u drugi zavisno od signala koji dobijaju. Ovo je poznato kao TROFIK efekat.
 

DUŽINA TRETMANA EMS

Tretman EMS može da varira od 15-60 minuta dva puta nedeljno do nekoliko puta u toku dana.


Perfect EMS

Ovaj aparat predstavlja konbinaciju TENS-a, koji uklanja bol, i EMS-a koji uspešno obnavlja i poboljša tonus mišića.

Stimulacija ide preko elektroda postavljenih na površini kože.

TENS je skraćenica za transkutanu elektro nervnu stimulaciju, analgetsku proceduru, koja uklanja hronični, akutni ili postoperativni bol.

EMS je skraćenica za elekro mišićnu stimulaciju.

Predstavlja siguran i visoko efektan mišićni trening koji se koristi u medicinskoj rehabilitaciji kao i u sportu i fitnesu radi stimulacije određene grupe mišića.


SPORT TENS 2

Sport tens 2 je aparat koji pruža najnovije mogućnosti u terapijama TENS-a, EMS-a i masaže.

Aparat vam pruža mogućnost kombinovanja ove tri terapije.

 • TENS, oslobađanje od bola stimulacijom senzornih nerava
 • EMS, stimulacija motornih nerava i mišićnog tkiva za izgradnju i oblikovanje mišićne funkcije
 • efekat MASAŽE

Aparat ima dva izvoda i 4 samolepljive elektrode. Aparat pruža veliki broj postavljenih programa za poboljšanje opšteg stanja organizma, oslobađanje od bola, održavanje fizikalnog fitnesa, kao i za relaksaciju i revitalizaciju mišica.

Pored ovih postavljenih programa,ovim aparatom možete podesiti program prema vašim potrebama.

SPORT TENS predstavlja snažni fitnes i stimulator mišića za njihovo oblikovanje, toniranje, relaksaciju i bjuti. TENS programi omugućavaju oslobađanje od akutnog i hroničnog bola različitog porekla. Masaža omogućava oslobađanje od stresa i relaksaciju.

SPORT TENS je fleksibilan dovoljno da može da pruži od treninga do oporavka sa svojih 27 EMS programa, 10 TENS i 10 programa MASAŽE. Uz to, aparat vam pruža i 8 programa koje sami možete postaviti.

Memorija

Aparat ima memoriju za 30 dana uključujući 3 upotrbe dnevno.Memorija beleži vreme i prosečni intenzitet koji se koristio.Omogućen je dnevnk vaše rehabilitacije, objektivni tretman rekord.

Specijalne pogodnosti

 • Li-lon baterija, stail mobilnog telefona, čini ga laganim i kompaktnim. Snabdeven je punjačem.
 • Posebna konekcija kabla
 • LCD ekran, pritiskom bilo kog dugmeta na aparatu pali se ekran, čineći ga vrlo jasnim i lakim za čitanje.
 • Konforno povećanje intenziteta. Svaki stepen povećanja jačine je mali omogućavajući maksimalan konfor terapije.

FLEXISTIM

Portabl aparat sa 4 vrste elektro terapije koji pruža mogućnost bržeg i efikasnijeg oporavka pacijenta i otklanjanje bola u bolnićkim i kućnim uslovima.

 • TENS (transkutane elektronervne stimulacije) oslobađa od akutnog i hroničnog bola, stimulišući organizam, da proizvodi prirodan analgetik Endorfin i blokira prenošenje inpulsa bola do mozga.
 • EMS (elektro muskularne stimulacije) dobro prepoznatljiv metod za otklanjanje bola i rehabilitaciju mišića koji radi na principu izazivanja kontrakcije mišica u cilju reakcije nervnih vlakana koji inervišu ciljanu mišićnu grupu.
 • IF (interferentna) stimulacija omogućava dublje prodiranje impulsa u tkivo omogućavajući otklanjanje bola, zapaljenja i otoka.Ova metoda je naročito pogodna kod sportskih povreda i post operativnom periodu operacije kuka i kolena. IF terapijom ubrzava se proces zarastanja kostiju i generalno ubrzava oporavak pacijenta. 
 • MIC (mikrostruje) deluje na nivou ćeliske membrane. Efikasno otklanja bol odmah posle primene. Uspešno otklanja ožiljke.

Aparat šalje električne impulse do nervnih vlakana i mišića preko elektroda koje se apliciraju na kožu. Nivo intenziteta se podešava prema potrebi pacijenta.

Flexistim je multiterapiski aparat, koji se uspešno koristi, kako u profesionalnim,bolničkim, tako, i u kućnim uslovima.Koristise kod stanja kao što su, artritis,bolovi u zglobovima,išijasa,spondilitisa,reumatoidnog artritisa,osteoartritisa, spasma mišića,raznih povreda mišićnog i koštanog tkiva,otklanjanje bola različite etiologije.


PhysioSTIM 4

TENS, EMS i masažni programi sa 4 nezavisna kanala

 • Pogodan, kako za profesionalnu, tako i za kućnu upotrebu
 • 4 nezavisna kanala sa 8 elektrode
 • 45 unapred postavljenih programa i 5 programa  koje sami možete postaviti prema potrebi pacijenta, uključujući 13 TENS Pain Reliefa, 2 masaže i 30 sofisticiranih višestepenih EMS programa
 • Udobna stimulacija: 1mA po koraku
 • Profesionalna snaga: do 100mA na 400s Impulsna širina

 

Health Care System

Tens

Transkutana nervna stimulacija (TENS) je neinvazivna, nemedikamentozna metoda za otklanjanje akutnog i hroničnog bola različitog porekla.

Elektro muskularna stimulacija

Elektro muskularna stimulacija (EMS) je opšte prihvaćana i dokazana metoda kod tretiranja mišićne povrede..

Interferentna stimulacija

Interferentna stimulacija (IF) pored otklanjanja bola utiče i na smanjenje otoka i zapaljenja.

Mikro struja

Mikrostruje su vrsta terapije u kojoj se vrlo niske struje šalju na nivou ćelije organizma.